Advocat/da

Sector
Jurídic
Lloc
Barcelona
REF.
ABOGADOCZF
Estat
Tancada

La companyia i el repte

El Consorci de Zona Franca de Barcelona és una entitat pública que gestiona la Zona Franca de Barcelona i la seva zona duanera, a més a més promou multitud de projectes en altres zones de la ciutat i l’àrea metropolitana, vinculats a activitats d’alt valor afegit i amb un fort component dinnovació.

El procés selectiu es desenvoluparà mitjançant el sistema de concurs oposició, SI T’INTERESSA HAS DE CONSULTAR els detalls de la convocatòria a l’Annex II-F de les bases: https://lnkd.in/dqWE4VFw

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL
S’integrarà al departament Jurídic i dependrà directament del director del departament. La seva missió serà dur a terme les gestions jurídiques del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i empreses participades per tal de garantir-ne la seguretat jurídica.

Funcions principals:

  • Elaborarà, analitzarà i negociarà contractes, modificacions i addendes (arrendaments, patrocinis i salons firals) amb empreses públiques i privades per protegir els interessos del Consorci i empreses participades.
  • Gestionarà licitacions del CZF i del Consorci ZF Internacional. Contractació pública (obres, serveis, subministraments) i contractes del sector públic amb concurrència d’ofertes (licitacions).
  • Prestarà assessorament jurídic a altres departaments del Consorci, a la Direcció General ia Delegació de lEstat, així com defensa legal en procediments judicials de la jurisdicció en làmbit civil i mercantil.
  • Estudiarà i elaborarà informes jurídics per facilitar la presa de decisions empresarials.

Que busquem?

  • Imprescindible: Llicenciat/ada o Graduat/ada universitari en Dret.
  • Es valorarà: Experiència mínima de cinc anys en empresa pública. Domini de llengua espanyola, nivell C de català, nivell danglès B1.
  • Competències del lloc: lideratge, capacitat de comunicació, resolució de conflictes, capacitat de negociació, capacitat analítica i de síntesi, enfocament crític, presa de decisions i treball en equip.

Que oferim?

  • Data prevista Incorporació: Primer trimestre 2023.
  • Contracte indefinit a temps complet. 37,5 hores setmanals en horari de jornada partida. Període de prova de sis mesos.
  • Retribució atractiva + beneficis socials.

T'interessa?