Director d’organització i recursos humans

Sector
Sector Industrial
Lloc
Província de Lleida
REF.
DRH-Q
Estat
Tancada

La companyia i el repte

La companyia i el repte

El nostre client és una de les grans corporacions agroalimentàries de mercat. Que compta amb una interessant diversificació a través de la integració dels seus diferents negocis, des de la producció animal, al processament i la venda majorista i distribució.

En ple procés d’expansió i integració de nous negocis i amb uns importants creixements inorgànics, que li permeten liderar els mercats on és present, es planteja desenvolupar una estructura corporativa i unes polítiques de gestió que permetin unificar les diferents unitats de producció, buscant una millor integració dels processos i una unificació de la cultura de grup per seguir creixent.

Que busquem?

Què busquem?

Busquem un Director de Persones i organització amb àmplia experiència en la gestió de projectes de fusió i integració de companyies o grups en entorn industrial de més de 3.000 treballadors.

Acostumat a implementar models de gestió i canvi cultural en entorns industrials

Formació: Dret, Psicologia, Cªdel Treball, enginyeria industrial. Postgrau en Desenvolupament organitzacional o consultoria de processos.

Àmplia experiència en relacions laborals i negociació amb comitès.

Idiomes: Anglès

Experiència en processos de transformació

Competències: Per desenvolupar el projecte amb èxit es requereix una alta capacitat per entendre i impactar en entorns i cultures diverses. Capacitat de presa de decisions, orientació a resultats i una gran capacitat de planificació i delegació. Alta resiliència i dots de negociació.

Que oferim?

Què oferim?

Integrar-te en un projecte de desenvolupament d’organització actuant com a soci del negoci, ja que el desenvolupament dels equips al voltant d’una cultura serà un element estratègic en el projecte de creixement del grup.

Podràs desenvolupar un model de gestió des de zero, comptant amb els recursos de persones i tecnologia necessaris. Sent el responsable ple tant de l’àrea de desenvolupament d’organització, com de l’àrea de relacions laborals.

T'interessa?