PORT DE BARCELONA: Responsable de projectes d’operacions marítimes

Sector
NÀUTIC - MARÍTIM -PORTUARI
Lloc
BARCELONA
REF.
PBOM
Estat
Tancada

La companyia i el repte

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d’història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l’Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

 • Participaràs en projectes interns i externs, coordinant, col·laborant o assessorant en la millora de l’eficiència i la seguretat de les operacions marítimes al Port de Barcelona.
 • Incrementaràs el seguiment dels serveis portuaris i comercials amb la coordinació dels serveis generals prestats per la direcció d’operacions marítimes i la supervisió de les altres activitats nàutiques del Port Vell i d’altres esdeveniments, com és la Copa América de vela.

La gestió intel·ligent del tràfic marítim és fonamental per a garantir el bon funcionament del Port de Barcelona com a SmartPort.

Que busquem?

 • Titulació oficial titulació universitària oficial de diplomatura, llicenciatura, grau en Nàutica i Transport Marítim i/o en Tecnologies Marines o titulació universitària equivalent.   

 • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys realitzant funcions de responsabilitat en el àmbit marítim o marítim-portuari,  considerant-se incloses també las funcions de gestió com a capità de ports o marines esportives, realitzant les funcions descrites a l’annex 1 de les bases de la convocatòria. 

 • Nivell C de català i domini de la llengua espanyola.

 • Nivell B2 d’anglès.

 • Carnet de conduir B, en vigor sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements pràctics.

 • Prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques.

 • Valoració de mèrits.

 • Entrevista final.

Que oferim?

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida, per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d’aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars.

 • Horari laboral

  De dilluns a dijous de 08:30h a 17:00h i divendres jornada intensiva de 7:30h a 15:00h, amb la flexibilitat establerta a l’empresa i amb disponibilitat absoluta al servei.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 213 amb un salari de 41.643,73€ bruts anuals, més objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. No obstant, caldrà assolir totes les competències requerides per poder consolidar aquest salari.

 • Beneficis socials

  Diposem d’un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d’especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d’esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball, entre d’altres avantatges.

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria. El termini per inscriure’t en el procés de selecció finalitza el 11 de novembre de 2022, a les 12:00 hores.

T'interessa?