Responsable del centre de comandament ferroviari

Sector
PORTUARIO
Lloc
BARCELONA
REF.
FERROPORT
Estat
Tancada

La companyia i el repte

El Port de Barcelona necesita incorporar Responsable del centre de comandament ferroviari

Col·laborar en el disseny del Centre de Comandament Ferroviari, així com fer el seguiment de la implantació d’aquest, supervisant les activitats i treballs que s’hagin de dur a terme diàriament per a la normal explotació ferroviària al Port de Barcelona.

El termini per a inscriure’t al portal de selecció del Port de Barcelona (https://seleccio.portdebarcelona.cat/ ) finalitza el 14 de desembre de 2022, a les 12:00 hores.

Que busquem?

  • Titulació oficial universitària de diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura, enginyeria.

  • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys realitzant les funcions descrites en l’annex 1 de les bases de la convocatòria i/o en càrrecs de comandament, responsabilitat i/o supervisió en l’acompliment de funcions relacionades bé amb la gestió de la seguretat en la circulació de qualssevol sistemes de transport, amb la gestió de la circulació ferroviària, amb la conducció de vehicles ferroviaris i/o amb qualsevol altra especialitat ferroviària (senyalització, energia, etc.).  

  • Nivell C de català i domini de la llengua espanyola.

  • Nivell B1 d’anglès.

  • Carnet de conduir B en vigor.

Que oferim?

  • Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs oposició.
  • Horari laboral: Jornada partida amb horari de 8.30 a 17.00 hores amb disponibilitat absoluta a les necessitats del servei.
  • Salari: El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 211 amb un salari de 46.498,58€ bruts anuals, més objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució.
  • Beneficis socials: Servei mèdic propi i mútua concertada, instal·lacions lúdic-esportives, xecs menjador, targeta de transport i flexibilitat horària, entre altres avantatges.

T'interessa?