Port de Barcelona – Tècnic/a de Supervisió i Control d’Obres i Serveis

Sector
Construcción
Ubicación
Barcelona
REF.
2TECSUP
Estado
Abierta

La compañía y el reto

El Port de Barcelona necessita incorporar 2 Tècnic/a de Supervisió i Control d’Obres i Serveis per realitzar la supervisió i control d’obres marítim/portuàries i/o d’obres d’edificació i de diferents serveis de responsabilitat del departament de Conservació i Ajudes a la Navegació, realitzades per empreses externes, d’acord amb els plecs contractuals, les directrius del departament i la normativa vigent.

IMPORTANT: El termini per inscriure’t al procés de selecció finalitza el 19 de juliol de 2024, a les 12:00 hores. Interessats/ades, imprescindible inscriure’s al portal de selecció del Port de Barcelona: https://seleccio.portdebarcelona.cat/ca/web/seleccio/tecnic-de-supervisio-i-control-d-obres-i-serveis

¿Qué buscamos?

  • Titulació oficial de CFGS de la família professional d’Edificació i Obra Civil, titulació universitària d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, Enginyeria de la Construcció, Arquitectura Tècnica, Grau en Enginyeria Civil  o Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
  • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys  realitzant tasques d’encarregat/da general d’obra, personal tècnic de direcció d’obra, tècnic/a responsable del seguiment i/o control de qualitat d’obres, com a part de l’assistència tècnica a la direcció d’obra, en funcions  relacionades amb l’execució i/o el control d’execució d’obra civil i/o edificació, tant en obra de nova execució com en tasques de conservació i manteniment.
  • Nivell B de català i domini de la llengua espanyola.
  • Es requereix permís de conduir B en vigor, amb 2 anys d’antiguitat.

¿Qué ofrecemos?

  • Contractació indefinida per a dues persones
  • Jornada partida de dilluns a dijous de 8.30 a 17.00 hores, tenint la possibilitat de realitzar els divendres jornada intensiva de 7.30 a 15.00 hores, amb la flexibilitat establerta a l’empresa i segons les necessitats del servei.
  • El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà un salari brut anual aproximat de 39.401,33€ bruts anuals, segons es detalla a les bases.
  • Beneficis socials: Servei mèdic propi i mútua concertada, instal·lacions lúdico-esportives, xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball, flexibilitat horària, entre d’altres avantatges.

¿Te interesa?