Director/a de projectes

Sector
Gestió de projectes
Lloc
BARCELONA
REF.
DP
Estat
Tancada

La companyia i el repte

El Consorci de Zona Franca de Barcelona és una entitat pública que gestiona la Zona Franca de Barcelona i la seva zona duanera, a més promou multitud de projectes en altres zones de la ciutat i l’àrea metropolitana, vinculats a activitats d’alt valor afegit i amb un fort component d’innovació.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

S’ integraran en el departament Projectes i dependrà directament de la Direcció General. La seva missió serà amb la Direcció General La seva missió serà amb la Direcció General en la direcció i execució de tots els projectes de Consorci Zona Franca de Barcelona i ser responsable d’elaborar un pla de gestió de projectes i màxim responsable en l’execució dels mateixos.

Funcions principals:

  • Executarà la planificació definida i velarà pels nivells de qualitat en tots els processos del projecte.
  • Coordinarà els recursos a assignar a cadascun dels projectes i elaborarà i controlarà el pressupost assignat a cadascun d’ ells. Coordinarà amb la resta dels departaments implicats en cadascun dels projectes.
  • Realitzarà l’anàlisi DAFO.
  • Coordinarà i facilitarà informació constant a la Direcció General.

El procés selectiu es desenvoluparà mitjançant el sistema de concurs-oposició, elsdetalls de la convocatòria els pots consultar en l’Annex II-H de las bases: https://lnkd.in/dqWE4VFw

Que busquem?

  • Imprescindible: Llicenciatura o grau universitari en enginyeries, ADE o equivalent.
  • Es valorarà: Experiència mínima de cinc anys en posició de director/a i/o Project mànager en àmbits d’innovació tecnològica i en ecosistemes d’innovació empresarial aportant negoci, generant aliances estratègiques i definint el model de negoci. Domini de llengua espanyola, nivell C de català, anglès B2.
  • Competències del lloc: liderazgo, capacitat d’ anàlisi, orientació a resultats, iniciativa, comunicació i negociació, gestió d’ equips, capacitat de gestió, treball en equip i resolució de problemes.

Que oferim?

  • Data prevista Incorporació: Primer trimestre 2023.
  • Contracte indefinit a temps complet. 37,5 hores setmanals en horari de jornada partida. Període de prova de sis mesos.
  • Retribució atractiva + beneficis socials.

T'interessa?