ENGINYER/A D’ELECTRIFICACIÓ PORTUÀRIA

Sector
PORTUARI
Lloc
BARCELONA
REF.
ELECPORT
Estat
Tancada

La companyia i el repte

El Port de Barcelona necesita incorporar Enginyer/a d’electrificació portuària

Col·laborar en la planificació i execució dels projectes d’electrificació de molls del Port de Barcelona, com és la posada en marxa dels punts de subministrament OPS (Onshore Power Supply), així com realitzar el seu seguiment tècnic, desenvolupant i coordinant les actuacions derivades d’aquesta implementació i la normativa que li és aplicable, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire del Port de Barcelona i a l’objectiu global de sostenibilitat.

El termini per a inscriure’t al portal de selecció del Port de Barcelona (https://seleccio.portdebarcelona.cat/ ) finalitza el 17 de novembre de 2022, a les 12:00 hores.

Que busquem?

Titulació universitària oficial d’Enginyeria o Grau en Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial de l’Especialitat d’Enginyeria Elèctrica o titulació oficial equivalent que habiliti per a la signatura de projectes tècnics d’electrificació relacionats amb el lloc de treball.

· Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys com a enginyer/a elèctric/a en projectes l’àmbit elèctric i/o energies renovables (que hagi participat en projectes de subestacions elèctriques de mitja tensió, projectes de transport d’energia elèctrica en alta tensió o mitja tensió, projectes d’urbanització en mitja tensió, projectes de fotovoltaica de més de 100Kw o d’energies renovables de més d’1Mw).

· Nivell B2 d’ anglès

· Domini de la llengua espanyola

· Carnet de conduir B en vigor sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

Que oferim?

  • Contracte indefinit: Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs oposició.
  • Horari laboral: Jornada partida amb horari de 8.30 a 17.00 hores amb disponibilitat absoluta a les necessitats del servei.
  • Salari: El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 212 amb un salari de 45.187,72€ bruts anuals, més objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució, si procedeixen, i beneficis socials. Caldrà assolir totes les competències requerides per poder consolidar aquest salari.
  • Beneficis socials: Servei mèdic propi i mútua concertada, instal·lacions lúdic-esportives, xecs menjador, targeta de transport i flexibilitat horària, entre altres avantatges.

T'interessa?