Tècnic d’inversions

Sector
Assegurances
Lloc
Madrid
REF.
TIM
Estat
Tancada

La companyia i el repte

Important Mútua asseguradora amb gran solidesa financera, una excel·lent reputació de marca i líder en el seu segment de mercat vol incorporar un economista d’inversions amb experiència en Middle Office i Back Office.

Que busquem?

Un professional amb àmplia experiència com a Economista d’inversions preferentment del sector segurs, banca o agència d’inversions.
En dependència de la Direcció d’Inversions, es responsabilitzarà de la cerca, anàlisi i selecció de possibles inversions, anàlisis de mercats, anàlisis i avaluació de productes financers. Serà responsable de la negociació, seguiment i liquidació de les inversions amb la Banca i les agències de valors. Elaborarà els informes requerits pels organismes oficials i facilitarà la informació sol·licitada per auditors i altres departaments de la companyia. Donarà suport a l’àrea de finances i tresoreria. Col·laborarà amb la direcció de departament en el compliment del pla estratègic i la definició de la cartera d’inversions, sempre sota un estricte control del risc.
Busquem un professional amb Grau en Administració i Direcció d’Empreses o equivalent, amb 5 anys d’experiència en processos o serveis d’inversió en Middle Office i Back Office, que hagi treballat preferentment gestionant carteres en grans departaments d’inversió, banca d’inversions o agència de valors. Acostumat a realitzar l’anàlisi, avaluació i valoració de riscos financers i de productes financers sota criteris ESG. Coneixements estadístics, comptables, financers, normativa asseguradora local i europea (Solvència II) i valoració de riscos. Maneig de Bloomberg

Que oferim?

La incorporació a un projecte empresarial sòlid i de prestigi, amb alta capacitat de creixement, i amb un projecte formatiu amb suport professional, tècnic i humà per a la consecució dels teus objectius. Excel·lent clima laboral. Vinculació a llarg termini, amb una remuneració composta de fix i beneficis socials.

T'interessa?